Srovnání cestovního pojištění online, s výraznou úsporou

Cestovní pojištění on-line dnes sjednává stále více lidí. Ví proč. Během minuty porovnáte ceny a nabídky 10 pojišťoven, za deset minut máte vybrané pojištění uzavřeno a můžete vyrazit za zážitky.

Spočítat cenu cestovního pojištění - srovnání 10 pojišťoven

Možnosti cestovního pojištění - zvolte si potřebný rozsah

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

Základem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Limity krytí se pohybují v řádu statisíců a miliónů. Jejich součástí bývá též repatriace a náklady na opatrovníka.
Pozor na zubní ošetření - zde jsou pojistnými podmínkami limity plnění výrazně omezeny, řádově na tisíce korun.

Porovnat

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou zavazadla - věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.
Speciální pozornost je třeba věnovat ujednáním ohledně hotovosti a cenností. Buď jsou vyloučeny z pojištění nebo je omezeno plnění.

Porovnat

Úrazové připojištění

Úrazové připojištění

Sjednává se k cestovnímu pojištění pro případ smrti nebo trvalých následků, které vznikly následkem úrazu, který nastal v době trvání pojištění, a které pojištěný utrpěl v běžném občanském životě (pokud není ujednáno jinak, např. rozšíření o rizikové sporty).

Porovnat

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit škodu či jinou újmu na životě, zdraví nebo na věci jiného, způsobenou činností v běžném občanském životě, za kterou pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání.
Toto rozšíření cestovního pojištění v žádném případě nesouvisí s provozem motorových vozidel.

Porovnat


Další informace - je dobré vědět

Sportovní aktivity

Ani na svých cestách za hranice se nemusíte zříkat sportovních aktivit. Ty, které jsou svou rizikovostí srovnatelné s běžným životem, jsou v cestovním pojištění zahrnuty (plážový volejbal, fotbal, badminton, plavání, lyžování, ...).
Pojišťovny Vás ale pojistí i při rizikovějších sportech (rafting, horolezectví, potápění), většinou ale za vyšší cenu.
Pozor na organizované sporty - účast na fotbalovém turnaji v zahraničí organizovaný jako sportovní akce bude vyžadovat speciální pojištění.
Některé velmi rizikové sporty jsou vyloučeny - prostudujte si pojistné podmínky vybrané pojišťovny! Seznam sportů má každá jiný.

Cestovní pojištění v těhotenství

Pojišťovny spatřují v těhotenství zdroj možných komplikací a nákladů. Jejich přístup je podobný jako u aerolinek. Většina pojišťoven proplatí léčebné výlohy související s těhotenstvím pouze do 22. týdne. jsou však i výjimky - Generali 24. týden, AXA na 26. týden. Evropská pojišťovna dokonce nabízí cestovní pojištění pro ženy až do sedmého měsíce těhotenství. Po mezním datu se pojištění léčebných výloh nevztahuje na vyšetření a zákroky související s těhotenstvím, porodem, interrupcí a podobně. U rizikového těhotenství mezní termíny nejsou, výluky platí bez ohledu na termín.

Tagy

Podpořte nás

Partneři

Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění Generali
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění Generali
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění ČSOB